Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

jaimojanieswiadomosc
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy vianowaczi nowaczi
jaimojanieswiadomosc
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelentarie elentarie

May 30 2019

jaimojanieswiadomosc
Kontakty z ludźmi sprawiają mi ogromną trudność ponieważ mam umysł paranoika - zawsze się wszystkim przejmuje i wszystko analizuje. Czy moje zachowanie było właściwe? Czy nie powiedziałam czasem nic głupiego albo nie zrobiłam czegoś co mogło by urazić drugą osobę? Dotyczy to przede wszystkim osób, na których najbardziej mi zależy...
— demony w głowie
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
jaimojanieswiadomosc
6509 dbb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelentarie elentarie
jaimojanieswiadomosc
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaSenyia Senyia
jaimojanieswiadomosc
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaznikajac znikajac

September 21 2019

jaimojanieswiadomosc
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy vianowaczi nowaczi
jaimojanieswiadomosc
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelentarie elentarie

May 30 2019

jaimojanieswiadomosc
Kontakty z ludźmi sprawiają mi ogromną trudność ponieważ mam umysł paranoika - zawsze się wszystkim przejmuje i wszystko analizuje. Czy moje zachowanie było właściwe? Czy nie powiedziałam czasem nic głupiego albo nie zrobiłam czegoś co mogło by urazić drugą osobę? Dotyczy to przede wszystkim osób, na których najbardziej mi zależy...
— demony w głowie
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
jaimojanieswiadomosc
6509 dbb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelentarie elentarie
jaimojanieswiadomosc
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaSenyia Senyia

September 21 2019

jaimojanieswiadomosc
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy vianowaczi nowaczi
jaimojanieswiadomosc
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelentarie elentarie

May 30 2019

jaimojanieswiadomosc
Kontakty z ludźmi sprawiają mi ogromną trudność ponieważ mam umysł paranoika - zawsze się wszystkim przejmuje i wszystko analizuje. Czy moje zachowanie było właściwe? Czy nie powiedziałam czasem nic głupiego albo nie zrobiłam czegoś co mogło by urazić drugą osobę? Dotyczy to przede wszystkim osób, na których najbardziej mi zależy...
— demony w głowie
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
jaimojanieswiadomosc
6509 dbb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelentarie elentarie

September 21 2019

jaimojanieswiadomosc
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy vianowaczi nowaczi
jaimojanieswiadomosc
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelentarie elentarie

May 30 2019

jaimojanieswiadomosc
Kontakty z ludźmi sprawiają mi ogromną trudność ponieważ mam umysł paranoika - zawsze się wszystkim przejmuje i wszystko analizuje. Czy moje zachowanie było właściwe? Czy nie powiedziałam czasem nic głupiego albo nie zrobiłam czegoś co mogło by urazić drugą osobę? Dotyczy to przede wszystkim osób, na których najbardziej mi zależy...
— demony w głowie
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 21 2019

jaimojanieswiadomosc
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy vianowaczi nowaczi
jaimojanieswiadomosc
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl