Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

jaimojanieswiadomosc
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viabarb barb
6269 8db8 500
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viakundel kundel
jaimojanieswiadomosc
Reposted fromthepanda thepanda viaaynis aynis
jaimojanieswiadomosc
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?

July 19 2017

jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
1036 fb7d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki vianotoco notoco
jaimojanieswiadomosc
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
jaimojanieswiadomosc
3539 0f2b
Reposted frombeatkazz beatkazz vialaluna laluna
jaimojanieswiadomosc
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianotoco notoco
jaimojanieswiadomosc

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianotoco notoco
jaimojanieswiadomosc
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Reposted fromunforgiving unforgiving vianotoco notoco
jaimojanieswiadomosc
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Reposted fromhappilyneverafter happilyneverafter vianotoco notoco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl