Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

8309 3532 500
Reposted fromnativetotheland nativetotheland viafragles fragles
jaimojanieswiadomosc
Rzecz w tym, że go polubiłam – tak naprawdę. Tego nie mogę powiedzieć Sophie. Że rozmawiałam z nim jak od dawna z nikim. Że cieszyłam się, flirtując z kimś, kto odpowiadał na moje zaczepki, i że zapomniałam już, jak wielkie emocje potrafi obudzić coś potencjalnie nowego.
— Sarah Pinborough - "Co kryją jej oczy"
jaimojanieswiadomosc
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viainmybetterworld inmybetterworld
jaimojanieswiadomosc
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viakrainakredek krainakredek

August 06 2017

jaimojanieswiadomosc
zostań   jeszcze jeden kieliszek wina , jeszcze jeden pocałunek.
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
jaimojanieswiadomosc
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
jaimojanieswiadomosc
4296 1922
Reposted fromdarthsadic darthsadic viahash hash
jaimojanieswiadomosc
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapikkumyy pikkumyy
jaimojanieswiadomosc
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się, żeby ktoś w Ciebie wjechał.
— S
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapikkumyy pikkumyy
jaimojanieswiadomosc
9391 cef7 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarichardth richardth

July 24 2017

jaimojanieswiadomosc
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viaelentarie elentarie
jaimojanieswiadomosc
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viabarb barb
6269 8db8 500
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viakundel kundel
jaimojanieswiadomosc
Reposted fromthepanda thepanda viaaynis aynis
jaimojanieswiadomosc
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?

July 19 2017

jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
1036 fb7d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl