Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

2989 e3f1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy

October 28 2017

jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
5547 d678 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
Przyjdź i namaluj mi nowe wspomnienia. Te stare wkrótce mnie zabiją.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaendlessmemories endlessmemories
jaimojanieswiadomosc
czuję się jak mała, krucha, bezbronna kuleczka. ale dziś mi wolno, dziś mogę, dziś sobie pozwalam po kawałeczku delikatnie się rozpadam. 
— xxx
Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć? Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory?
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viakundel kundel
6083 7902

glossomly:

<b>from weheartit</b>

Reposted fromtosiaa tosiaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
"Tak sobie myślę - powiedział, że gdy patrzę na ciebie, czuję się, jakbym umierał. Jakbym nie mógł zaczerpnąć oddechu. Myślę sobie, że pragnę cię tak bardzo, że przez sporą część czasu, gdy jestem przy tobie, nie mogę się skoncentrować..."
— Sarah J Maas
jaimojanieswiadomosc
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski

September 02 2017

8309 3532 500
Reposted fromnativetotheland nativetotheland viafragles fragles
jaimojanieswiadomosc
Rzecz w tym, że go polubiłam – tak naprawdę. Tego nie mogę powiedzieć Sophie. Że rozmawiałam z nim jak od dawna z nikim. Że cieszyłam się, flirtując z kimś, kto odpowiadał na moje zaczepki, i że zapomniałam już, jak wielkie emocje potrafi obudzić coś potencjalnie nowego.
— Sarah Pinborough - "Co kryją jej oczy"
jaimojanieswiadomosc
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
jaimojanieswiadomosc
jaimojanieswiadomosc
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viainmybetterworld inmybetterworld
jaimojanieswiadomosc
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viakrainakredek krainakredek

August 06 2017

jaimojanieswiadomosc
zostań   jeszcze jeden kieliszek wina , jeszcze jeden pocałunek.
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
jaimojanieswiadomosc
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl